COIREALL AGUS FARSPAG

Dàin, le Seumas Cain

  .   .         strìth           .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .           .    .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .          . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
        .                  .     .     .                                      
    .                         .     .                 .          .        .   
       .                                      .         
gàbhadh cuain     .         .        òigeach    .    .            .  .          
.      . .      .   .           .     .                .                 .    
.            .  .                   .  .     .          .          
  .                        .    .    .         eala        .                    
           .    mùdan       .  .       .      .                 thar a chèile
                .      .                   .                                 
  .               .            .    .    .         
.        farum      .             .                .        .               .
     .            .  seileachan               .      braman             .    
                .       .      .       .    .       .              .   .    .  
        .           .        .        .                       .           .  
     .          .     .                      .   .       .   .       gual     
      .            .    .   .      .      .    .                       .      
                        .           .         .                               
        an tràigh                 .       

          .   .     .        .   .                .        .     .        .      
    .                   .                   .           .          .         
   .    .          .       .  .                oighreata                   . 
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .               .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
       .              .   .                 .                        .  .     
 .   .   an t-sradag                .  .   .          mùgach    .      .    
   .                                 .    .                        .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .                            .              .                
    .    .        .          .      .                 .     .          .  .   
                         .            gadmunn      .                      
             .  .           .   .     .    .                .   .    .     .  
                                      .                               .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                    .     .  .           .             
             .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                      .        .   .      .    . 
           .        .              na speachan .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .         .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     . .       .                  .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  
( Chuala mi ... )

.   .         macnas         .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .        .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
          gòbhlach                  .     .           .          .        .   
        .                                    .         
.  mùig      .        .       .  an t-seabhag  .    .           .    .          
.      .  .     .   .           .     .                .                 .    
.              .                   .  .                .          
  .                .        .    .    .        eumhann    .                   
           .        .       .  .       .      .                     dìomhair
                .      .                   .                .                 
  .               .            .    .    .   .      
.     èalang   .               .                  .                      .  
     .             .   an srub                 .        galluran        .    
                .       .      .       .    .       .              .   .    . 
        .           .        .        .                       .             
     .          .     .                      .   .       .   .        taosg  
      .            .    .   .      .      .    .                       .      
                        .           .         .                               
               .       

          .   .     .        .   .                      .     .        .      
    .                   .                   .     .      .          .         
   .    .          .       ..       searraich                               .   
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .               .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
       .   .          .   .                 .                        .  .     
 .                                .   .  .               malrach  .      .    
   na starragan                      .    .                        .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.   .        .   .             .                                       .     
.        .       .                            .              .                
    .    .        .          .      .                 .     .          .  .   
                         .            braclach                                
             .  .           .   .     .    .                .   .    .     .  
                                      .                               .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
             .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                  .    .        .   .      .    . 
           .        .         anns a' choille         .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     .  .      .                  .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  


.         .           .          .             .           .            .
.                       .                    .                    .
.                        .                            .                .  

.   .         stamagan       .  .    .      .       .     .       .   .     
          .             .       .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                     .      .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
sòlasach         . .         .   na h-uaighean .    .            .  .          
.        .     .   .           .     .              .  .                 .    
.      mugairle    .  .     .                    
  .                .        .    .    .          lùbhòg     .        .      
           .        .       .  .       .      .                              
                .      .                   .                                  
  .               .            .    .    .         grùnsgul
fiùran             .               .         .   .                .  
     .             .      oighreag            .         taosg             .   . 
                .       .      .       .    .       .              .    .   .  
        .           .        .        .                       .             
     .          .     .                      .   .       .   .         bèileag
      .            .    .   .      .      .    .                       .      
                     .                     .                               
     an tàirneanach       .       

          .   .     .        .   .                      .     .        .      
    .                   .                    .    .      .          .         
   .      .          .       .  .    sneachda                             .     
               .                   .              .                          
 .            .                               . .                       .   
         .               .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
                    .   .                 .                        .  .     
 air a cheann thall              .   .  .               burral   .      .    
   .                                 .    .                        .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .             .      .         .              .                
    .    .        .                                 .     .          .  .   
                         .     na teintean    .                                 
             .  .           .   .     .    .                .   .    .     .  
                                        .                               .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
             .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .    eutrom      . 
.   .         .     .       
                                                .        .   .      .    . 
           sneachda                                        .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .      .                 .                     
     ..        .                  .                       .        .         
  .                                     galcanta      .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  

                                                      sneachda
.                       .                   .                      .
.  .           .  .          .           .           .       .         .
.        .                 .            .          .                .          

>>>>>>tùchanach

   >>>>>>gaothar

.   .         màidse            .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .         .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
  .      .         .          na h-uinneagan    .    .            .  .          
.      ..       .   .           .     .                .                 .    
.            .  .       .           .  .     .          .          
  .                      .    .    .                    .         .         
           .    basdal       .  .       .      .                              
                .      .                   .              as a chèile
  .               .            .    .    .   .      
an truas            .               .                  .                   .  
 .                     .   ealt                .         fòtus        . 
                .       .      .       .    .       .              .   .   . .  
        .           .        .        .                       .             
     .          .     .                      .   .       .   .      ganntar  
      .            .    .   .      .      .    .                       .      
                       .             .        .                               
       an t-sreang                .       

          .   .     .        .   .                      .     .        .      
    .                   .                   .     .      .          .         
   .    .          .       ..                                               .   
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .               .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
       .   .                                .                        .  .     
 .   .            lili na staoine  .   .  .                       .      .    
   .                               .    .                        .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                       .                .     
.        .       .                            .       .       .                
    .    .        .          .      .                      .          .  .   
                         .            leabhar na h-uidhre                  
             .  .           .   .     .    .                .   .    .     .  
                                      .                               .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
       currasan   .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
             .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       .
                       .   .                  .             .   .      .    . 
           .        .               sràidean             .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
      . .        .                  .    .                 .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  


.     .             .       .             .         .         .
.           .                    .                    .             .
.                       .                          .                     .

Chuala sinn mòthar

    .         gàbhadh        .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .        .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
        .                                    .         
bòcadh    .      .         .         .           màgan    .  .           .  .
.      .       .   .           .     .                 .                 .
.      .        .    na h-uain          .  .     .          .      .    
  .               .         .    .    .                    .                  
    .       .      trùis    .  .       .      .                     reasgach
              .  .      .                   .                                 
                 .            .    .    .         
 .         an sùbh  .                         .       .   .                .  
     .             .        gràinealachd .                 .             .    
                .       .      .       .    .       .         .     .   .    . 
        .           .        .      .                                    .
     .          .     .                      .   .       .   gàir na mara   
      .            .    .   .      .      .    .                         .      
                       .                .     .                        .        

          .   .     .        .   .                      .     .        .      
    .                   .                   .     .      .          .         
   .    .          .       .  .           .                               .   
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .               .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
       .   .          .   .                 .                        .  .     
 .   .                            .   .  .               bràight  .      .    
   .   an steàrnan                  .      .                        .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .            .      .          .              .                
    .    .        .                                 .     .          .  .   
                         .  an t-acras      .                                 
             .  .           .   .     .    .                .   .    .     .  
                                      .                                 .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                        
.    .                         .       .                   .  dìomhaireachd  
                  .         .       .           .      .                     
.       faoisgeag               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
             .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .           .                .   .   .      .    . 
           .        .                   tubaistean   .        .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     . .        .                 .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  
                               agus lili bhàn

  .   .        na h-aislingean .   .    .      .       .     .       .   .     
          .            .        .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
gaoir   .         .               na tuaghan    .    .            .  .         
  .       .     .    .     .           .          .     .                 .    
.              .       muileag     .  .                .          
  .                .        .    .    .           farpas  .                  
           .        .        .  .       .      .                     cutach   
              .  .      .                   .                                 
                 .          .      .    .         
     fuarlach                                  .    .                .  
     .             .        Thatar a' stealladh                          .   
                .       .      .       .    .       .              .   .    .
        .           .        .        .                       .             
     .          .     .                      .   .       .   .        braolaid
      .            .    .   .      .      .    .                       .      
                        .           .         .                               
                 .       

          .   .     .        .   .        .              .     .        .      
    .                   .                        .      .          .         
   .    .          .       . .          tìompan                           .   
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .             .  .    .    .                                         
         .    .             .                                      .          
       .   .                  .                 .                        .  .
 .   .            maothan    .           .   .  .    gabhar-adhair   .    .
   .                              .    .                        .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .                            .              .                
    .    .        .          .                       .     .          .  .   
                         .      tobraichean .                                 
             .  .           .   .        .                .   .    .     .  
                                        .   .                           .  .
    .  .    .         .                              .  .   .         .    
                                   .                                    .  
.    .                         .       .                   .                
                  .         .       .           .      .                  
.                               .                      .          .        
      .      .       .                     .     .  .           .         
             .                .          .  .   .                   .     .
  .    .         .                   .                .                   
               .      .                        .    .      .             .  
          .     .       
                       .   .                  .    .        .   .   .   .  
           .        .            na h-amannan          .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     .         .                  .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  
                                                 ( diorrasan )

     .         na h-uilnean        .    .      .       .     .       .   .     
          .            .        .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
      .                        .     .      .     .      .          .        .   
                                      .               glòthach           .         .          trìdeach    .            .  .     
       .  .     .   .           .     .               .   .                 .    
  .              .                   .  .                .       .   
.                           .    .          curcais    .                  
    .       .      beadagan   .  .       .      .                     gairge   
                .      .                    .                         gaisde   
                  .            .    .    .       .      
 .         Tha mi faclach       .               .    .                   .  
     .             .          .                  .      mùchan         .    
                .       .      .       .    .       .              .  .     .  
        .           .        .        .                       .           .  
     .          .     .                      .   .       .   .        tnù    
      .            .    .   .      .      .    .                       .      
                        .           .         .                               
   eugas          .       

          .   .     .        .   .                      .     .        .      
    .                   .                   .     .      .          .         
   .    .          .     . .      tìrean                               .   
               .                 .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
          .               .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
       .   .          .   .                 .                        .  .     
 .   .                            .   .  .          na h-ùrlaran    .      .    
   .  na h-ubhlan          .    .                        .      .    
         .              .       .            .      .      .   .             
.            .   .   .             .                                       .     
  .        .       .                            .              .                
    .    .                                         .     .          .  .      
 ròcais na luachrach  .    .              
             .  .           .   .         .                .   .    .     .  
                                      .                               .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .      .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
   .                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
            .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                    .    .        .   .      .    . 
           .        .                    tùrsa   .         .          .         
       .        .                .        .              .      .       .      .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
        .  .        .                  .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  
( an cearbanach )                                             

.         .              .                   .          .         .  .    .

.            .           .  .             .        .       .          .

.   .         .   .             . .           .       .        .          .  .

.  .   .         smalain              .  .    .      .       .     .       .   .
          .            .         .    .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
 galgad .         .         .              .    .            .  .          
.       .       .    .          .     .                .                 .    
.  .            .      smeur      .  .                      .          
  .                .        .    . .   .         òtrach    .        .        .
           .        .      .          .      .             .   .          
                .      .      eun         .                         eun      
  .               .            .    .    .         
gagan            .               .                  .   .                .  
     .             .        bramas              .          .             .    
                .       .      .       .    .      .               .    .   .  
        .           .        .        .              an tonn  .            . 
     .          .       .                     .   .       .  .   fògarrach   
          cusag   .    .   .      .   .    .    .                       .      
     .                   .                    .                               
       mairg       .       

          .   .     .        .   .           .             .     .        .      
    .                   .                        .      .          .         
   .     .          .       .  .       sgòdan                               .  
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .       burras   .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
       .   .          .   .                 .                        .  .     
 .   .            .                .   .  .           tonn        .      .    
   .       eun                   .    .                             .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .                   .         .              .                
    .    .        .          .                       .     .          .  .   
                       .        na rudan    .                                 
             .  .           .   .     .    .                .   .    .     .  
                                      .                               .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .     gàd   .             
             .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                  .    .        .   .      .    . 
           .        .                    eun         .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     .  .      .                  .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  
.             .                 .                 .                .       .

smeur a' ghiuthais      .                 .             .

  .                                                      .               .   . abhainn a' ghiuthais                                      
 .                                          .                       .      
   .                 .          .              .                 .          
.              .         .         .                         .                 .

. .   .         càthar           .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .       .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
 maolag .      .       .    stirean  .     .    .            .  .          
.      .     .  .   .           .     .             .   .                 .    
.            .  .                   .  .               .       .   
  .                        .    .    .        trìleanta  .                  
           .        beàrn    .  .       .      .                     gabhagan 
                .      .                   .                         gùdachan 
  .               .            .    .     .     .    
salachar    .      .               .                  .                     .  
     .        .         an t-ainm                 .        bratag         .    
                .       .      .       .    .       .              .        
        .           .        .        .                                 .       


     .          .     .                      .   .       .   .     tobhtaichean       
      .            .    .   .      .    .   .    .                       .      
                        .                     .                               
       srònan       .       

          .   .     .        .   .                      .     .        .      
    .                   .                   .     .      .          .         
   .    .          .       . .             .                                 . 
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .               .    .    .                                         
         .    .             .                                      .          
       .   .                      .        .       .                 .  .     
 .   .               sgriosail      .   .  .             curracag   .      .    
 .   tonn   .                    .    .                        .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .                            .              .                
    .    .        .         .      .                 .     .          .  .   
                         .                  .                                 
             .  .           .   .     .    .                .   .    .     .  
                                   .                             .    . . 
    .  .    .         .                  muileid    .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
             .                .         .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                  .    .        .   .      .    . 
           .        .                 slatan         .         .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     . .        .                 .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
 .                           .   .             .                   .     
.     air bilean an t-sluaigh          .               .              .     .

.        .             .              .               .             . 
.             .                         .                        .
.        .                      .                     .                    
.                          .              

  .   .         gabhann        .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .        .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                       .      .           .   macanta            
               .     .                       .                     .      
   .    .                      .    .   .                  .               . 
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
eun     .         .         .              .    .            .  .          
.      . .       .   .           .     .            .    .                 . 
.            .  .                   .  .               .          
  .                        .    .  .           mùiseag   .                  
           .       an tarag   .  .       .      .                na h-uamhan 
                .      .                     .                             
                       .  .          .    .    .             .       .  .
 .         mùchach    .                     .                     .        .  
     .             .        gormghlas           .      feurlochan       .    
                .       .      .       .    .       .              .   .   . .
        .           .        .        .                       .             
     .          .     .                      .   .       .   .        deagal 
      .            .    .   .      .      .    .                     .      
                                                       .                     
       lus-na-fearna-guirme       .       

          .   .     .        .   .             .         .     .        .  
    .                   .                          .       .          .     
   .    .          .       . .          sùilean                         .   
               .                   .       .       .                       
 .            .           .                        .                       . 
         .                  .    .                                          
         .    .     brangas      .                                      .    
       .   .          .   .                                         .  .     
 .   .             .              .   .  .  thall 's a bhos        .      .  
   .       mòthar                   .    .                       .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .         .         .          .              .         
    .    .        .                                 .     .          .  .   
                         .  na spirisean    .                                 
             .  .           .   .   .    .                .   .    .     .  
                                            .   .                            .
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
             .               .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                  .    .        .   .      .    . 
           .        .           na teangannan        .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     . .        .                 .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  


.        .           .          .      .              .            .  .  

.     .       .            .        .                 .    .                . .                        

  .   .         gabhann        .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .        .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                       .      .           .   macanta            
               .     .                       .                     .      
   .    .                      .    .   .                  .               . 
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
eun     .         .         .              .    .            .  .          
.      . .       .   .           .     .            .    .                 . 
.            .  .                   .  .               .          
  .                        .    .  .           mùiseag   .                  
           .       an tarag   .  .       .      .                na h-uamhan 
                .      .                     .                             
                       .  .          .    .    .             .       .  .
 .         mùchach    .                     .                     .        .  
     .             .        gormghlas           .      feurlochan       .    
                .       .      .       .    .       .              .   .   . .
        .           .        .        .                       .             
     .          .     .                      .   .       .   .        deagal 
      .            .    .   .      .      .    .                     .      
                                                       .                     
       lus-na-fearna-guirme       .       

          .   .     .        .   .             .         .     .        .  
    .                   .                          .       .          .     
   .    .          .       . .          sùilean                         .   
               .                   .       .       .                       
 .            .           .                        .                       . 
         .                  .    .                                          
         .    .     brangas      .                                      .    
       .   .          .   .                                         .  .     
 .   .             .              .   .  .  thall 's a bhos        .      .  
   .       mòthar                   .    .                       .      .    
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .         .         .          .              .         
    .    .        .                                 .     .          .  .   
                         .  na spirisean    .                                 
             .  .           .   .   .    .                .   .    .     .  
                                            .   .                            .
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .           .             
             .               .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                  .    .        .   .      .    . 
           .        .           na teangannan        .          .             
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     . .        .                 .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  


.        .           .          .      .              .            .  .  

.     .       .            .        .                 .    .                . .                        

 

 

 

  .   .         gallan         .  .    .      .       .     .       .   .     
          .            .        .     .           .                        .  
     .                        .    .    .     .             .    .            
.                           .               .                      .        . 
                              .      .           .                            
               .     .                       .                     .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
         .                                  .         
truailleachas     .         .               .    .            .  .          
.   .  .       .     .         .     .     .           .                 .    
.      .          .  cearcall     .            .     .          .          
                                    brùchd        .         .          easgann                                             .  .       .    
                .      .                   .                                 
  .               .          .    .    .  .     .  
muilteag        .      .               .                                     .  
     .             .        .           .   searraich     .    
                .       .      .       .    .                 .       .  
        .           .        .        .           .                            
     .          .     .                    .   .       .    na h-uinneagan 
      .            .    .   .    .      .    .                             
                                    .         .                         .      
    easgann an fheallsanaich               .         .     .    .     

          .   .     .        .   .           .      .     .     .        .      
    .                   .                                .          .         
   .    .          .       . .         smeòraichean                     
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .               .    .    .                                          
         .    .        .   .  .                                      .          
       .   .                               .                        .  .     
 .   .             trìreach       .   .  .             praonan   .      .    
   .   brisgean                     .    .                        .      .  
         .          .   .       .            .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .                            .              .                
    .    .       .          .  .                     .     .          .  .   
                         .            fàireag      .    .                       
             .  .           .   .                .                .   .    .     .
                                      .                               .  .  .
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .
                                   .                                    .    
.    .  eud                    .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                     .     .  .     burmaid             
             .                .          .  .   .                   .     .
  .    .         .                   .                .                       
               .      .                        .    .      .                .
          .     .       
                       .   .                  .    .        .   .      .    .
           .        .           na tùis         .          .             
       .        .                .             .              .      .       .
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .
 .  .                   .        .                      .                     
     . .               .           .    .                  .        .         
  .          garbh                                    .         .             
    .        .                   .   .             .                   .     
.         .                  

.             .                  .                  .                .

.        .                .                   .                .          .
    .               .               .                            eucoir   

    .         na h-uaighean   .  .    .      .       .     .       .   .     
          .                     .     .           .                        .  
  .                  .      .    .    .     .             .    .            
                           .               .                      .        . 
abhainn na sgleata                              .      .           .          
               .     .                       .                    .          
   .    .                      .    .   .                  .               .  
      .                .  .     .         .    .   .                .    .    
                     .                           .   .        .    .          
                           .     .     .                                      
                              .     .                 .          .        .   
       .                                    .         
  .      .         .         .          trasnàn     .            .  .          
.      . .       .   .        .     .            .    .                 .    
.              .                    .  .              .           
  .                .        .    .    .            pòr      .         .     
           .        .       .  .       .      .                              
                .      .                   .                na h-àiteachan      
  .               .            .    .    .         
eun         .   .    .               .                  .        .           .  
     .             .   beachan each             .        burral          .   .
                .       .      .       .    .       .              .    .   .  
        .           .        .        .                       .             
     .          .     .                      .   .     .   .           mùig 
      .            .    .   .      .  .      .    .                       .     
                        .                    .                               
       na h-amadain       .       

          .   .     .        .   .                      .     .        .      
    .                   .                   .     .      .          .         
    .  .         .      Thatar a' reubadh           .          .       .   
               .                   .       .       .                          
 .            .                                   .                       .   
         .              .    .    .                                          
         .    .             .                                      .          
       .   .          .   .                 .                        .  .     
 .   .              .              .   .  .               .     .        .    
   .    mànran                          .    .                    .     .    
         .          .   .       .           .      .      .   .             
.            .   .             .                                       .     
.        .       .                            .              .                
    .    .       .          .      .                 .     .          .  .   
                         .                                                 
             .  .           .   .    .    .                .   .    .     .  
                                      .                               .  .  . 
    .  .    .         .                              .  .   .         .    .  
                                   .                                    .    
.    .                         .       .                   .                  
                  .         .       .           .      .                     
.                               .                      .          .           
      .      .       .                    .     .  .           .             
             .                .          .  .   .                   .     .   
  .    .         .                 .                .                       
               .      .                        .    .      .                . 
          .     .       
                       .   .                   .    .     .    .     .    .
        .      . eun-a'-chrùbain      .    .    .
       .        .                .        .              .      .       .     
 .          .  .             .        .  .   .          .   .        .     .  
 .  .                   .        .                      .                     
     . .         .                  .    .                   .        .         
  .                                                   .         .             
     .         .                    .    .              .                    .  
.         .                  
.            .                     .       .       .               
.                 .                              .        
.         .         .         .         .         .

( gràs )